Q賺歡迎您!請登錄|免費注冊
2019.12.19日數據《Q檬掛機》工資結算明細
本期共發放:841.70166元    發放時間:2019-12-20 13:13提示:以下數據為本期的結算記錄,請大家核對,如有錯誤的地方,請聯系網站客服進行糾正解決。
任務名稱 工號 本期數據 本期夜班 價格(元) 會員名 等級/返傭比 任務工資 全班獎 夜班獎 實發工資
Q檬掛機 TM-102890 5813372 0 1/萬 dwq***s 黃金/105% 610.40406元 0元 0元 610.40406元
Q檬掛機 TM-57956 1237305 0 1/萬 qqq***3 黃金/105% 129.917025元 0元 0元 129.917025元
Q檬掛機 tm-123279 704227 0 1/萬 nci***4 黃金/105% 73.943835元 0元 0元 73.943835元
Q檬掛機 TM-39038 58272 0 1/萬 Hap***豬 普通/100% 5.8272元 0元 0元 5.8272元
Q檬掛機 TM-138952_0180 30307 0 1/萬 gua***a 黃金/105% 3.182235元 0元 0元 3.182235元
Q檬掛機 TM-137730_D009 16478 0 1/萬 lee***e 黃金/105% 1.73019元 0元 0元 1.73019元
Q檬掛機 TM-138952_018J 16410 0 1/萬 gua***a 黃金/105% 1.72305元 0元 0元 1.72305元
Q檬掛機 TM-138952_0090 15588 0 1/萬 gua***a 黃金/105% 1.63674元 0元 0元 1.63674元
Q檬掛機 TM-137730_D002 15131 0 1/萬 lee***e 黃金/105% 1.588755元 0元 0元 1.588755元
Q檬掛機 TM-138952_0010 11404 0 1/萬 gua***a 黃金/105% 1.19742元 0元 0元 1.19742元
Q檬掛機 TM-137730_D018 9909 0 1/萬 lee***e 黃金/105% 1.040445元 0元 0元 1.040445元
Q檬掛機 TM-22978 10210 0 1/萬 hap***7 普通/100% 1.021元 0元 0元 1.021元
Q檬掛機 TM-138952_0020 9588 0 1/萬 gua***a 黃金/105% 1.00674元 0元 0元 1.00674元
Q檬掛機 TM-138952_0030 9354 0 1/萬 gua***a 黃金/105% 0.98217元 0元 0元 0.98217元
Q檬掛機 TM-137730_D18J 7895 0 1/萬 lee***e 黃金/105% 0.828975元 0元 0元 0.828975元
Q檬掛機 TM-35945 6829 0 1/萬 ynm***x 普通/100% 0.6829元 0元 0元 0.6829元
Q檬掛機 TM-14829 5679 0 1/萬 ZQ1***7 普通/100% 0.5679元 0元 0元 0.5679元
Q檬掛機 TM-137730_D003 5206 0 1/萬 lee***e 黃金/105% 0.54663元 0元 0元 0.54663元
Q檬掛機 TM-137730_D014 4740 0 1/萬 lee***e 黃金/105% 0.4977元 0元 0元 0.4977元
Q檬掛機 tm-37715 3263 0 1/萬 s66***6 普通/100% 0.3263元 0元 0元 0.3263元
Q檬掛機 TM-137730_D001 2486 0 1/萬 lee***e 黃金/105% 0.26103元 0元 0元 0.26103元
Q檬掛機 TM-119763 1971 0 1/萬 hee***8 普通/100% 0.1971元 0元 0元 0.1971元
Q檬掛機 TM-114558 1827 0 1/萬 xia***2 普通/100% 0.1827元 0元 0元 0.1827元
Q檬掛機 TM-12696 1563 0 1/萬 暗***得 普通/100% 0.1563元 0元 0元 0.1563元
Q檬掛機 TM-145094-105 1513 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1513元 0元 0元 0.1513元
Q檬掛機 TM-145094-108 1463 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1463元 0元 0元 0.1463元
Q檬掛機 TM-145094-104 1459 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1459元 0元 0元 0.1459元
Q檬掛機 TM-145094-133 1441 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1441元 0元 0元 0.1441元
Q檬掛機 TM-145094-119 1370 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.137元 0元 0元 0.137元
Q檬掛機 TM-145094-102 1314 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1314元 0元 0元 0.1314元
Q檬掛機 TM-97305 1247 0 1/萬 Dee***g 普通/100% 0.1247元 0元 0元 0.1247元
Q檬掛機 TM-10879 1157 0 1/萬 可***愛 普通/100% 0.1157元 0元 0元 0.1157元
Q檬掛機 TM-145094-116 1140 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.114元 0元 0元 0.114元
Q檬掛機 TM-124555 1120 0 1/萬 EY5***F 普通/100% 0.112元 0元 0元 0.112元
Q檬掛機 TM-121825 1068 0 1/萬 WJD***5 普通/100% 0.1068元 0元 0元 0.1068元
Q檬掛機 TM-145094-113 988 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.0988元 0元 0元 0.0988元
Q檬掛機 TM-145094-114 927 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.0927元 0元 0元 0.0927元
Q檬掛機 TM-145094-118 887 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.0887元 0元 0元 0.0887元
Q檬掛機 TM-49095 877 0 1/萬 chh***1 普通/100% 0.0877元 0元 0元 0.0877元
Q檬掛機 TM-145094-120 714 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.0714元 0元 0元 0.0714元
Q檬掛機 TM-69448 559 0 1/萬 gjs***0 普通/100% 0.0559元 0元 0元 0.0559元
Q檬掛機 TM-65922 450 0 1/萬 黎***妍 普通/100% 0.045元 0元 0元 0.045元
Q檬掛機 TM-56260 376 0 1/萬 張***業 普通/100% 0.0376元 0元 0元 0.0376元
Q檬掛機 TM-138223 357 0 1/萬 fly***n 普通/100% 0.0357元 0元 0元 0.0357元
Q檬掛機 TM-43606 331 0 1/萬 超***呆 普通/100% 0.0331元 0元 0元 0.0331元
Q檬掛機 TM-144827 265 0 1/萬 cs6***9 普通/100% 0.0265元 0元 0元 0.0265元
Q檬掛機 TM-145094-123 234 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.0234元 0元 0元 0.0234元
Q檬掛機 TM-97840 220 0 1/萬 abc***8 普通/100% 0.022元 0元 0元 0.022元
Q檬掛機 TM-50441 214 0 1/萬 yux***e 普通/100% 0.0214元 0元 0元 0.0214元
Q檬掛機 TM-145094-130 213 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.0213元 0元 0元 0.0213元
Q檬掛機 TM-138799 194 0 1/萬 mon***2 普通/100% 0.0194元 0元 0元 0.0194元
Q檬掛機 TM-136915 183 0 1/萬 cc2***c 普通/100% 0.0183元 0元 0元 0.0183元
Q檬掛機 TM-130120 132 0 1/萬 yzy***4 黃金/105% 0.01386元 0元 0元 0.01386元
Q檬掛機 TM-145094-117 56 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.0056元 0元 0元 0.0056元
Q檬掛機 TM-145094-121 40 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.004元 0元 0元 0.004元
Q檬掛機 TM-27420 12 0 1/萬 yzn***l 普通/100% 0.0012元 0元 0元 0.0012元
Q檬掛機 TM-145094-132 2 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.0002元 0元 0元 0.0002元
Q檬掛機 TM-145094-101 1 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.0001元 0元 0元 0.0001元
Q檬掛機 TM-145094-131 1 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.0001元 0元 0元 0.0001元
Q檬掛機 TM-145094-122 1 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.0001元 0元 0元 0.0001元

金蟾捕鱼真实打法技巧攻略